Školní Facebook

Výukové materiály pro 8. třídu


Následující výukové materiály k 8.6.2020

 Dějepis


Výukové materiály k 1.6.2020

 ČJ úkol  MAT úkol  Dějepis   Dějepis test


 

Následující materiály k 25.5.2020

 Ruský jazyk, Zeměpis, Přírodopis    Dějepis   ČJ

 ČJ Řešení úkolu  MAT   FY  CHE


 

Další materiály k 18.5.2020

 Zeměpist, Ruský jazyk, Přírodopis   Český jazyk


 

Výukové materiály k 11.5.2020

 Přírodopis, Zeměpis, Ruský jazyk  Dějepis souhrn


 

Nová sada výukových materiálů k 4.5.2020

 Přírodopis, Ruský jazyk, Zeměpis  Český jazyk


 

Další výukové materiály 28.4.2020

 Dějepis souhrn   Dějepis


 

Nové materiály k 27.4.2020

 Mat-mocniny  Mat-sčítání a odčítání mocnin  Mat-umocňování mocnin


 

Další výukové materiály k 20.4.2020

Doplnění zadání

 Přírodopis, Ruský jazyk, Zeměpis

 Český jazyk pokyny k pracovním listům  ČJ pracovní list


 

Nové výukové materiály k 14.4.2020

 Dějepis


 

Další výukové materiály k 8.4.2020

 Ruský jazyk, Přírodopis, Zeměpis   Dějepis


 

Nové výukové materiály ke dni 30.3.2020

 Ruský jazyk, Přírodopis, zeměpis   ČJ Jazykový rozbor


 

Nové materiály ke dni 24.3.2020

 Český jazyk - pokyny 

 ČJ - Větný rozbor    ČJ - Jazykový rozbor


 

Anglický jazyk

 Opakování podle probrané gramatiky (přítomný čas průběhový, prostý, minulý čas + nepravidelná slovesa, budoucí čas)


Český jazyk 


 

Matematika

  Mnohočleny 1   Mnohočleny 2   Rovnice   Výrazy

 Pythagorova věta    Přepona    Odvěsny   Zlomky


Fyzika

 Práce a výkon 1   Práce a výkon 2    Změny skupenství

 Energie  Elektrické vlastnosti


Chemie

 Směsi    Vzduch    Oxidy    Názvosloví oxidu

  Hydroxidy    Vlastnosti látek


Ruský jazyk, Zeměpis, Přírodopis


Dějepis

DUM Dějepis 8→ VY 32 INOVACE 392